© 

Hur tar du dig från tanke till handling? Vad har du för drivkrafter som tar dig från en punkt till en annan här i livet? Hur skapar du din plan och vilka steg behöver du ta för att nå dina mål?

 

Oavsett om det är du som individ eller om det är i en grupp handlar det om att hitta vägen till framgång. Du kommer att sitta i förarsätet och jag har verktygen som stödjer din resa.

 

"Jag har som fokus att vara det stöd och att den facilitator som bidrar till att du lyckas med dina mål och med de steg som behövs tas för att uppnå dem. Oavsett om det är privat eller i yrket, individuellt eller grupp"

Heléne Kihlström

 

HUMILIS

LEDARSKAP & COACHING

Drivkraft * Tanke * Handling

UTVECKLA DITT LEDARSKAP
GRUPPUTVECKLING

Vem är du som ledare? Vilken sorts ledare vill du vara? Hur väl leder du dig själv? Vad vill du göra annorlunda?

 

den här modulen erbjuds du en 360-graders ledarskapsanalys och en kartläggning av dig som person. Resultatet blir ditt utgångsläge på din resa.  

Jag utgår från Propellermodellen för det coachande ledarskapet 

Ett väl fungerande team har förtroende för varandra och litar på att tillsamman kommer vi att lyckas. Att utveckla en grupp handlar mycket  om att bygga ett bra team och ha tydliga mål. Det handlar också om att ha tydlighet i gruppen så att alla vet sina roller och vad som förväntas av var och en. 

Jag utgår från Susan Wheelans modell för grupputveckling "Integrated Model of Group Developmen", IMGD

KARRIÄR & LIVSSTIL

Står du inför vägval i livet och behöver sortera och reda ut dina olika val? Är det dags för en förändring men du vet inte riktigt vad? I den här modulen dyker du in i dina styrkor och möjligheter att supportera ditt bästa jag och skapa din plan framåt i livet. 

Karriär och Livstilscoaching baseras på ICF Etiska riktlinjer . 

PROJEKT

 Jag erbjuder konsultuppdrag & mentorsstöd till ledning, beställare och projekt. I min portfölj finns projekt av snabba korta förstudier och test av innovationer till större internationella projekt. 

Jag utgår från ett coachande ledarskap och har med mig metoder som Prince2, PMP, PPS & Pejl

Mer detaljerad information finns på LinkedIn

 

Det coachande förhållningssättet i ledarskapet

Ett coachande förhållningssätt är att tro på människans styrka och stora potential att bidra och åstadkomma mycket. 

En coachande ledare har förmågan att se storheten och uppmuntra varje individs förmåga att ta ansvar för sin utveckling. 

Som ACC Certifierad ICF-coach arbetar jag i enlighet med ICF's etiska riktlinjer.

KONTAKT

Humilis AB

Heléne Kihlström

Trumslagargatan 1

27132 Ystad

helene.kihlstrom@humilis.se

Tel: +46 (0)768 564 004

  • Facebook - White Circle